Jab tak tum do chizon ko mazbuti se pakde rahoge kabhi gumrah nahi hoge 1:Quran 2:Apne nabi ki sunnat.(Hadith)

Allah us shakhs ko khush rakhe jis ne meri hadees sun kar use yaad rakha aur phir use aage pahuncha diya(Hadith)

Beshak tumhare liye Rasool ki zindagi me behtareen namuna hai.(Quran)

Allah jis ke saath bhalaai ka iraada farmata hai use deen ki samajh nasib farma deta hai.(Hadith)

Deen ka ek mas'ala sikhna 100 rik'at nafil padhne se behtar hai.(Hadith)

Nek aurat dunya ki sab se behtareen chiz hai.(Hadith)

Qasam hai Qalam ki! Aur uski jo woh likhta hai.(Quran)

Haj aur umrah ko pura karo sirf Allah ke liye.Kyunki Allah Ta'ala Dekhawe ki ibaadat ko qabool nahi farmata hai

About Us

DAWAT-E-QURAN

Educational And Welfare Trust

Allah Ta’ala ka farman hai ki:Tum me aise logo ki ek jama’at zarur honi chaahiye jo logo ko neki ki taraf bulae aur achchhi baato ka hukm de aur bura’ee se roke.Aur wahi log murad (Yani jannat tak pahunchne wale) hain.(Surah Aal-e-Imran,Aayat No.104)

Is aayat-e-karima ki raushni me ek musalman ka deeni aur akhlaqi zimmedari hoti hai ki woh apne society me hone wali bura’iyon ki islaah ke saath saath logo ko neki ki dawat de aur bura’iyon se roke.Ye zimmedaari us waqt aur badh jaati hai jab society me fashion aur modernism ke naam par bura’ee aur be-hayaee aur mazhab se doori ka khayal aam hota jaa raha ho.

Aaj internet aur dusre zariyo ki bunyad par har naya gunaah itni jaldi phail jaata hai ki uska karna gunaah bhi nahi lagta. Gunaaho  ke bahut ziyadah phail jaane ki wajah ne naujawano ke zehan se gunaah ke ehsaas ko khatam kar diya hai.Jis ki wajah se Aaj Qaum-e-Muslim apna purana waqaar kho chuka hai.Aur financial kamzori ke saath saath akhlaaqi aur samaaji etebaar se bhi gir chuka hai.
Isi tarah se taalim ke maidan me Musalmano ka jo haal hai. Use bayan karne ki zarurat nahi.Is liye Aaj taalimi,samaaji aur akhlaaqi  aqdaar ko phailana aur use farog dena waqt ka ek aham taqaaza ban gaya hai.
Waqt ke inhi taqaazo aur zarurato ko dekhte hue society me sudhaar aur musalmano ko taalim ke maidan me aage badhane ki niyat se 2008 A.D Mutabiq 1430 hijri me Hazrat-e-Allama Maulana Muhammad Imtiyaz Ahmad Qadri  ne “ DAWAT-E-QURAN EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST” banaya jis ke mansube ye hain.

DAWATI MANSUBE:

 • Quran-o-Sunnat ki sahi taalim logo tak pahunchana aur Islam ki sahi tasweer pesh karna.
 • Society me sudhaar ke liye Islami akhlaaq aur kirdaar ko phailaana.
 • Ulma-e-Ahl-e-Sunnat ki kitaabo ki takhrij aur tahqiq kar ke mukhtalif zubano me chhap kar phailaana.
 • Achchha’i ko phailaane aur bura’ee ko rokne ke liye har mumkin aur jaa’iz tariqa apna na.
 • Maujuda daur ke taqaazo ko pura karne wala deeni madarse kholna.

TAALIMI MANSUBE:

 • Deeni mahaul me behtarin aur khoob se khoob tar taalim ke liye school aur college’s banaana.
 • UPSC,WBCS jaise muqaable wale imtehaano ki tayyari ke liye sahulat dena.
 • Taalimi rahnuma’ee ke liye GUID LINE CENTER qayam karna.
 • Salaahiyat mand ustaado ki nigraani me behtarin Coching center kholna.
 • Gharelu etebaar se padhne wale kamzor bachche aur bachchiyo ki madad karna.
 • Taalim haasil karne ka zehan banane ke liye har mumkin zariya ekhtiyar karna.

MAUJUDA SARGARMIYAN:

 • Mukhtalif masjido aur clubs me hafta-waari “DARS-E-QURAN” ka ehtamaam.
 • Shauq rakhne wale logo ko deeni kitaaben dena.
 • Zarurat mand padhne wale bachcho ke liye scholarship ka intezaam karna.
 • Alag alag topics par zarurat ke mutabiq kitaaben likhwana aur unhe chhaapna.
 • School aur college’s ke bachcho ko Islami taalim ki maloomat dene ki niyat se summer classes ka ehtemaam karna.
 • School,college ke bachcho aur nookri pesha logo ko Aalim-e-Deen banane ke liye Course ka intezam.
 • Huzur Sallallaho alaihe wasallam ki paidaaish ke mauqe se PEACE AND HUMANITY DAY ka ehtemam karna aur Huzur ki seerat-e-paak ka amli namuna pesh karna.

Allah Ta’ala ki baargah me dua hai ki Allah Ta’ala apne Habib Sallallaho alaihe wasallam ke sadqe hamaari niyato me khuloos aur iraado me kaamyabi ata farmae.Aur is trust ko aam logo ke liye hidayat ka zariya banae aur tamaam membero aur madad karne walo ke liye nijaat ka zariya banae.
………………………………………………………Ameen