BID’AT KI HAQIQAT
Bid’at kise kahte hain aur bid’at ki haqiqat kya hai?Niche sawal aur jawab ki shakal me is ke baare me tafseeli maloomat pesh hai.

Sawal:Bid’at ka logat(Dictionary)me maana kya hota hai?
Jawab:Bid’at arbi zubaan ka lafz hai,Jis ka maana hota hai”Koi nayi chiz ijaad karna”Jaisa ki arbi dictionary ki mash’hoor kitaab”Al-Munjid”me bid’at ka maana is tarah se bayan kiya gaya hai”Kisi sample ke begair koi nayi chiz bana-na aur ijaad karna.
Sawal:Shari’at ki zuban me Bid’at kise kahte hain?
Jawab:Shari’at ki zubaan me Bid’at har us kaam ko kahte hain jo Huzur ﷺ ke zamaane me nahi hua.Jaisa ki Imam Yahya bin Sharf Nauwi Bid’at ki taarif karte hue likhte hain. “البدعۃ ھی احداث مالم یکن فی عھد رسول اللہ ﷺ”Bid’at aise naye kaam ka ijaad karna hai jo Huzur ﷺ ke zamaane me nahi hua.(Nawi,Tahzibul Asma wal-lugat,3:22)
Note:Kuchh log bid’at ki taarif is tarah se karte hain ki “Woh kaam jo Huzur ﷺaur khulfaa-e-Raashedeen ke zamaane me nahi hua woh bid’at hai.Ye taarif un logo ka garha hua hai.Ise ummat ke kisi Alim-e-deen ne nahi bayan kiya hai aur sahi hadis ke mutabiq ye bilkul galat hai.Kyunki Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ne apne zamaane me Tarawih ki namaaz jama’at ke saath qaa’im karne ke baad irshad farmaya ki “Ye kitni achchhi Bid’at hai”(Sahi Bukhari,Hadis No.1906)
Ab aap khud gaur kare ki jo kaam khulfaa-e-Raashedeen ke zamaane ke baad ho woh Bid’at hai.To Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ne us kaam ko kaise Bid’at keh diya jo khud un ke zamaane me hua?Kya woh nahi jaante the ki Bid’at kise kaha jaata hai?(Tauba)Yaqinan aisa nahi,To maloom hogaya ki ye taarif bilkul galat hai.Sahi wahi hai jise imam Nawi aur ummat ke bade bade ulma ne bayan kiya hai.
Sawal:Kya har bid’at buri aur gumraahi hoti hai?
Jawab:Nahi!Har bid’at buri aur gumrahi nahi hoti hai,Kyunki agar har bid’at buri aur gumraahi hoti to Sahaba koi aisa kaam nahi karte Jo huzur ke zamaane me nahi hua tha.Magar badalte haalaat aur zarurat ke mutaabiq bahut saare aise kaam jo huzur ke zamaane me nahi hua tha sahaba ne kiya aur use achchha bhi samjha.Is ke kuchh example pesh hain.
(1)Huzur ﷺke zamaane me taraawih ki namaaz pure Ramzaan me har raat ko jama’at ke saath nahi hoti thi.Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ne pure Ramzaan Taraawih ki jama’at qaa’im ki aur jab ye jama’at qaa’im ho gayi to Aap ne farmaya ki ‘Ye kitni achchhi bid’at hai’.(Sahi Bukhari,Hadis No.1906)
Gaur kare!Agar har bid’at buri aur gumraahi hoti to Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ‘Bid’at’ ke saath kabi ‘Achchhi’ ka lafz istemaal nahi karte.Magar aap ne bid’at ke saath ‘Achchhi’ ka lafz istemaal kiya.Is liye maloom hua ki har bid’at buri aur gumraahi nahi hoti hai.
(2)Huzur ﷺ ke zamaane me Juma ke din sirf do azaan hoti thi.Pehli azaan us waqt hoti thi jab Imaam mimbar par khutba dene ke liye baith jaate the.Aur dusri azaan (Yani Iqaamat) Namaaz ke shuru hone se pehle hoti thi.Magar Jab Hazrat-e-Usmaan-e-gani radhi allaho anho ka zamaana aaya aur log kaafi phail gaye to Aap ne ek aur azaan ko badhaya aur use maqaam-e-Zaura par dene ka hukm diya.Is tarah se juma ke din Iqaamat ko mila kar 3 azaane ho gayi.(Sahi Bukhari,Hadis No.912)
Sochne ki baat hai.Agar har bid’at buri aur gumraahi hoti to Hazrat-e-Usmaan-e-gani radhi allaho anho woh kaam kaise karte jo nahi huzur ke zamaane me hua aur nahi hazrat-e-Abu’Bakar aur Umar radhi allaho anhuma ke zamaane me hua.Aur us waqt bahut saare sahaba hayaat se the,Magar kisi ne bhi etaraaz nahi kiya ki aap ne aisa kaam kyun kiya jise huzur ne nahi kiya?Balki tamaam sahaba aur taabe’een ne use Qabool kiya aur aaj tak dunya ke tamaam musalman isi par amal kar rahe hain.Ab aap khud faisla karen!Kya woh tamaam sahaba aur taaba’een aur aaj tak ke dunya ke tamaam musalmaan is par amal karne ki wajah se gumraah aur jahannami hain to phir sahi kaun hai?Woh jo sahaba ko gumraah aur jahannami kahe?(1000 bar tauba)
(3)Huzur ke zamaane me Quran sharif ek jagah par kitaab ki shakal me maujood nahi tha.Magar Hazrat-e-Abu’Bakar radhi allaho anho ne apne daur ke haalaat ko dekhte hue is kaam ko karne ka pakka iraada kiya aur Hazrat-e-Zaid bin saabit radhi allaho anho ko ye kaam karne ka hukm diya.To unhone Hazrat-e-Umar radhi allaho anho se kaha “Ham woh kaam kaise kare jise Huzur ﷺ ne nahi kiya?” To Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ne farmaya:Qasam khuda ki!Ye bahut hi achchha kaam hai.(Sahi Bukhari,Hadis No.4986)
Upar wali hadis ek baar aur padh le!Aur soche ki Hazrat-e-Umar radhi allaho anho ek aise kaam ke baare me jise huzur ne nahi kiya tha aur nahi jis ke karne ka Aap ﷺ ne hukm diya tha.Allah ki Qasam khaa kar kahte hain ki ye galat nahi balki achchha kaam hai aur sirf achhchha hi nahi balki bahut achchha kaam hai.Magar aaj kuchh jaahil log apni jehaalat ya apne jaahil Imaamo ki pairwi karte hue har bid’at ko galat aur gumraahi kahte hain.Jab ki woh khud gumraah hain.Allah Ta’ala hi hidayat nasib farmaane wala hai.
Sawal:Hadees sharif hai “کل بدعۃ ضلالۃ،وکل ضلالۃ فی النار”ki har bid’at gumraahi hai aur har gumraahi jahannam me le jaane wali hai.Is hadees se to saabit hua ki har bid’at gumraahi hai?
Jawab:Ji Nahi! Is hadees sharif me bid’at se muraad “Bid’at-e-Sayya” yani buri bid’at hai.Aur is hadees sharif ka sahi matlab ye hai ki har woh naya kaam jo deen ke khilaaf ho aur shari’at ke mukhalif ho woh sab ke sab galat aur gumraahi hain.Is ka matlab ye nahi hai ki har naya kaam chaahe woh achchha ho ya bura sab ke sab galat aur gumraahi hai.Kyunki agar aisa hota to Madarse banana,Masjidon ko muzayyan karna,Quran sharif par zabar zer pesh wagairah lagaana aur is ke elawah aur bhi bahut saari baaten gumraahi hote kyunki ye sab kaam huzur ke zamaane ke baad hua hai.Magar aisa koi nahi manta.Is liye maloom hua ki har bid’at gumraahi nahi,Balki sirf woh tamaam bid’aten galat aur gumraahi hain jo deen aur shari’at ke khilaaf hain.Jaise Quran ke khilaaf ye aqeeda banana ki Huzur gaib ki baat nahi jaante the.Ya huzur ko kisi chiz ka ekhtiyaar nahi hai wagairah.
Sawal:Kya bid’at ka hasana “Yani achchhi” aur sayya “Yani buri” hona hadees sharif se saabit hai?
Jawab:Ji haan!Bid’at ka achchhi aur buri hona khud hadees sharif se saabit hai. Hazrat-e-Jarir radhi allaho anho bayan karte hain ki Huzur ﷺ ne irshad farmaya:Jis ne Islam me koi achchha tariqa nikaala to us ko apne nikaalne ka sawab milega,aur un logo ke amal karne ka bhi use sawab milega jo us ke baad us tariqe par amal karte rahenge.Aur amal karne walo ke sawab me bhi koi kami nahi hogi.Aur jis ne Islam me koi bura tariqa nikaala to us ko apne nikaalne ka gunaah hoga aur un logo ke amal karne ka bhi gunaah use hoga jo us ke baad us par amal karte rahenge.Aur amal karne walo ke gunaah me bhi koi kami nahi hogi.(Sahi Muslim,Hadis No.1017)
Is hadees sharif se maloom hua ki naye kaamon me se kuchh kaam achchhe hote hain aur kuchh bure.Aur huzur ne dono ka hukm saaf saaf lafzon me bata diya.Isi hadees sharif ko dekhte hue ummat ka bade bade ulma jaise Imaam Gazaali,Imaam Nauwi shafa’ee,Imaam Badruddin aini,Allama ibn-e-Hajar Asqalaani,Meer sayyad Sharif jurjaani,Allama ibn-e-Aseer jazri,Allama Abu’Ishaaq shatabi aur Shaikh Abdul’Haq muhaddis Dehlwi wagairah ne bid’at ki taqsim ki aur sab ne taslim kiya ki kuchh bid’at achchhi hote hain aur kuchh buri.(In tamaam ulma ka statement padhne ke liye study kijiye “Sharah Sahi Muslim,Writen by Allama Gulam Rasool sa’eedi,Vol:2,Page No.539 to 564)
In sab haqiqato se aankhen band kar ke koi sirf yahi rat-ta rahe ki koi bhi bid’at achchhi nahi hoti(Yani koi naya kaam achchha nahi hota)balki sab galat aur gumraahi hai.To yaqinan aise shakhs ko Huzur ﷺ ke farmaan,Sahaba ki soch aur fikr aur ummat ke ulma ki baaton se koi matlab nahi.Woh sirf apne nafs ko pujne wala hai.Aise shakhs se musalmano ko door rahne hi me bhalayi hai.
Allah Ta’ala ham sab ko sidhe raaste par chalaye jin par Allah ka in’aam hua.Un logo ke raaste par nahi jin se Allah na-raaz hua aur na hi gumraah logo ke raaste par
……………………………………Ameen.