DARS-E-QURAN WA HADEES

Quran aur Sunnat ki taalim ko aam karne ke liye Tanzeem “Dawat-e-Quran” ki taraf se alag alag jaghon par hafta-waari Dars-e-Quran wa hadith ka ehtemaam bade paimaane par kiya jaata hai. Uski tafseel ye hai.

Juma ke din Raat 9 se 10

Husaini Masjid,Near Zam Zam Hotel

Sanichar ke din Raat 9 se 10

Gohi Khaan Masjid,Dr Sudhir baasu Road,Near Gulistan Hotel

Itwaar ke din Baad Namaz-e-Isha.

Mohammad Waseem Samad Masjid Mominpore.

Itwaar ke din Raat 9 se 10

Gulpaara Club,Near Laal Masjid,Mominpore

Peer ke din Baad Namaz-e-Esha

Rajab Ali Ghaat Sareng Masjid,Mominpore,Chhoti baazar

Peer ke din Raat 9 se 10

Zikr-e-Shahadat Palace,Mominpore.

Jab tak tum do chizon ko mazbuti se pakde rahoge kabhi gumrah nahi hoge 1:Quran 2:Apne nabi ki sunnat.(Hadith)

Allah us shakhs ko khush rakhe jis ne meri hadees sun kar use yaad rakha aur phir use aage pahuncha diya(Hadith)

Beshak tumhare liye Rasool ki zindagi me behtareen namuna hai.(Quran)

Allah jis ke saath bhalaai ka iraada farmata hai use deen ki samajh nasib farma deta hai.(Hadith)

Deen ka ek mas'ala sikhna 100 rik'at nafil padhne se behtar hai.(Hadith)

Nek aurat dunya ki sab se behtareen chiz hai.(Hadith)

Qasam hai Qalam ki! Aur uski jo woh likhta hai.(Quran)

Haj aur umrah ko pura karo sirf Allah ke liye.Kyunki Allah Ta'ala Dekhawe ki ibaadat ko qabool nahi farmata hai