Haj ki Qisme

Haj ki Qisme

Haj ada karne ke 3 tareeqe hain :

(1) Hajje Ifraad

(2) Hajje Tamattu’

(3) Hajje Qiraan.

(1) Hajje Ifraad

Meeqat aur haram sharif ke hadd  ke andar rehne wale log Hajje Ifraad karte hain. Is me sirf Haj ka Ehram baandha jaata hai aur is me Umrah shamil nahi hota hai.

Mufrid (Hajje Ifraad karne wale) par Qurbani waajib nahi balke mustahab hai. (Agar mufrid ki niyaat Qurbani karne ki hai to qurbani karne ke baad Halaq yani sar ke baal saaf karaae  ya taqsir yani baal katwaae  aur Ehram utaar de.)
(2) Hajje Tamattu’

Meeqat ke bahar se aane wale Hajje tamattu’ ada kar sakte hai. Is me Meeqat se pehle sirf Umrah ki niyyat ki jaati hai. Umrah ada karne ke baad Halaq ya taqsir karwa ke Ehram khol diya jaata hai aur Zil Hijja ke 8wi taarikh tak Makka shareef me qayam kiya jaata hai. Zil Hijja ke 8wi taarikh ko phir se Masjide Haram se Ehram baandh kar Haj ki niyyat ki jaati hai.
(3) Hajje Qiraan

Ye Haj sab se afzal hai aur is ka sawaab sab se zyada hai.

Is me Umrah aur Haj ka ehram ek saath baandha jaata hai yani dono ki niyyat ek saath ki jaati hai.
Hajje Qiraan karne wala Umrah ke baad jo pehla tawaaf karta hai use ‘Tawaafe Qudoom’ kehte hai, jo Sunnat hai. Tawwafe Qudoom ke saath Saee karne ka irada ho to pehle 3 phero me Ramal (Yani bahadron ki tarah chalna)aur Iztiba(Yani Ehraam ki chadar ko sidhi bagal se nikaal kar is tarah ulte kandhe par daalna ki siddha kandha khula rahe) bhi karen.

Qiraan karne wale ko Umrah pura hone par Halaq ya taqsir nahi karana hai aur Ehram bhi nahi utarna hai. Qiraan karne wale ko Ehram ki haalat me hi hone ki wajah se use 8wi Zil Hijja ko Haj ka Ehram baandhne ki zaroorat nahi.

Qiraan karne wala 10 Zihl Hijja ko shaitaan ki Rami karne ke baad Qurbani kare aur Halaq ya taqsir karaae. Is ke baad Ehram ki pabandi khatam ho jaati hai. Yaha tak ehram ki tamam pabandiya jaari rahegi.

Hajje Qiraan karne wale se koi Jurm (galti) ho jaye to use Dugna jurmana (kaffara) ada karna hoga.