Hamare upar Quran sharif ke haq kiya hain?

Ek musalman hone ki haisiyat se hame ye sharf haasil hai ki hamare paas saari dunya ke paida karne wale rab ka kalaam begair kisi kami aur beshi ke apni asal haalat mein mahfuz hai.Magar yaad rakhe!Allah ta’ala ne jo hame is badi nemat se nawaza hai to is ka hamare upar kuchh haq bhi hai.Jin ko ada karna ham sab par zaruri hai.Rahi baat ki Quran sharif ka hamare upar kya haq hain? To woh ye hain.

(1)Quran sharif ka hamare upar sab se pehla haq ye hai ki ham Is par dil se imaan laae aur apni zuban se eqraar kare ki beshak ye Allah ta’ala ka kalaam hai.Aur saari insaaniyat ke liye is mein hidayat hai.

(2)Quran sharif ka dusra haq hamare upar ye hai ki:Ham sahi tariqe se is ki tilawat kare kyunki Quran sharif ki tilawat dil mein lage buraaiyo ke zang ko aise hi saaf kar deta hai jaise aag lohe mein lagi hui zang ko khatam kar deta hai.Aur bhi is ke bahut saare faaide hain.

(3)Maa-ne aur tilaawat karne ke baad Quran sharif ka tisra haq hamare upar ye hai ki ham is ko samjhe ki ham se hamaara rab kya keh raha hai? Aur hame kis baat ka hukm de raha hai aur kis chiz se hame manaa farma raha hai.Kyunki samjhe begair ham quran sharif ki tilawat ka haq ada nahi kar sakte jab ki Allah Ta’ala ne farmaya ki:Quran ki tilawat karo jaisa ki uski tilawat ka haq hai.Aur Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne apne sahabi hazrat-e-Abu Zar se farmaya ki:Aye Abu Zar!Agar subah uth kar tum Quran ki ek aayat sikh lo(Yani us tarjama aur matlab samajh lo) to ye tere liye 100 rik’at nafal namaaz padhne se behtar hai.(Abu Dawood)

(4)Quran sharif ka chautha haq hamare upar ye hai ki ham us ki bataai hui baato par amal kare.Kyunki Quran ke naazil karne ka asal maqsad yahi ki log us par amal kare taaki woh nijaat paa sake.

(5)Quran sharif ka paanchwa haq hamaare upar ye hai ki ham is ki taalim ko dusro tak pahuchaae aur dusro ko sikhaae.Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne apni puri zindagi Quran ki taalim logo ko dete rahe.Aur hame bhi is ka hukm diya.Ek baar Huzur sallallaho alaihe wasallam ne Hazrat-e-Abu Hurairah radhi allaho anho se farmaya ki:Aye Abu Huraira! Quran sikhte raho aur logo ko sikhaate bhi raho kyunki agar isi haalat mein tumhaari maut aa jaaegi to farishte tumhari qabar ki aisi hi ziyarat karenge jaise Kaaba sharif ki ziyarat ki jaati hai.(Jaame ul Ahadees Lil Suyuti,Masnad Abu Huraira,Hadis No.4265)

Quran sharif ke in paancho haq ko ada kiye begair ham Allah ta’ala ki is azim nemat ka haq ada karne wale nahi ho sakte.Is liye ham sab par zaruri hai ham Quran ke haq ko ada kare.