Hazrat Imam Malik Radhi allaho anho.

Aap ka naam “Malik” Kunniyat Abu Abdullah aur aap ke walid ka naam Anas hai.Aap ke par dada Hazrat-e-Anas bin Amar sahabi-e-Rasool the.Jange Badar ke elawah woh tamam islami jango mein sharik rahe.Aap ka khaandan Yaman mein tha.Sab se prhle aap hi ne Madina sharif mein ghar bana kar rahan sahan ekhtiyar kiya.
Hazrat-e-Imam Malik radhi allaho anho ki paidaaish Madina sharif hi mein 93 hijri mein hui.

Aap ke ustaad aur shagird.

Jab Aap sujh bujh ki umar ko pahuche us waqt Madina sharif ke fuqha aur Muhaddesin mein Hazrat-e-Ibne Shehab zuhri,Yahaya bin Saeed Ansari,Zaid Bin Aslam,Rabi aur Abuz zinad radhi allaho anhum wagairah taabe’in aur taba-taabe’in ke ilm aur fazl ka danka baj raha tha.
Aap ne Quran Majid ki taalim Qariyo ke imam Hazrat Naafe bin Abdur Rahman se haasil kiya.Taalim haasil karne ke zamaane mein aap ke paas maal aur daulat kuchh bhi nahi tha yahan tak ki aap apne ghar ke saamaan bech kar kitaaben wagairah kharidte the.Lekin Allah Ta’ala ne baad mein aap ke liye daulat ke darwaaze ko khol diya.Aap ka zehan bada hi achhchha tha,Jis chiz ko ek martaba yaad kar liya karte the phir kabhi nahi bhulte the.
Aap ke ustado mein zyada tar Madina sharif ke buzurgan-e-deen hain. Un mein se kuchh ke naam ye hain.Hazrat-e-Zaid bin Aslam,Hazrat-e-Naafe maula ibne Umar,Hazrat-e-Saaleh bin kaisaan,Hazrat-e-Abdullah bin dinar,Hazrat-e-Yahya bin Sa’eed aur Hazrat-e-Imam Jaafare Sadiq radhi allaho anhum wagairah.
Aap se ilm haasil karne wale bade bade Muhaddis aur faqih hue.Aap ke kuchh khaas shagird ye hain.Hazrat-e-Yahya bin Sa’eed Qattan. Hazrat-e-Imam Shafai.Hazrat-e-Imam Muhammd.Hazrat-e-Imam Abdullah bin Mubarak wagairah.

Aap ka maqam aur martabah.

Aap ke ilm aur fazilat ki gawahi bade bade buzurgo ne diya.
Imam Yahya bin Moin ne farmaya ki:Imam malik Ilm-e-Hadis mein Amirul Momineen the.
Imam Azam ne farmaya ki:Main ne Imam Malik se zyadah jald aur sahi jawab dene wala nahi dekha.
Imam Shafai ne farmaya ki:Taaba’in ke baad,Imam Malik Allah ki makhluq ki dalil the.
Is ke elawah imam Ahmad bin Hambal aur imam Bukhari wagairah ne bhi aap ki badi taarif bayan farmaya.

Aap ke baare mein Huzur ki khabar.
Ek Hadis sharif mein hai ki:Huzur ﷺ ne irshad farmaya ki:Woh waqt qarib hai ki log oonto par sawar ho kar aaenge aur Madina ke Alim se badh kar koi Alim nahi paaenge.
Imam Abdur Razzaq ne farmaya ki:Is hadis mein jis Alim ki baat Huzur ne farmaya tha us Alim se muraad Imam Malik hi the.Kyunki Madina sharif mein aap ke paas puri dunya se log ilm haasil karne ke liye aate the aur har waqt bheed lagi rehti thi.

Aap ka Muhabbat-e-Rasool.

Hazrat-e-Imam Malik ne apni zaat ko muhabbate Rasool ke noor se raushan kar liya tha.Madina sharif ke zarre zarre se muhabbat karte the.Aur Madina sharif mein kabhi sawari par sirf is khayal se nahi baithte the ki ho sakta hai ki is jagah par kabhi huzur ne paidal chale honge.Jab Aap hadis sharif padhane ke liye baithte to gusal kar ke behtarin aur saaf libaas pehante aur khushbu laga kar apni jagah par baithte aur adab se ek hi tarah baithe reh jaate.Ek martabah padhaane ke bich hi mein bichhchho ne 12 martaba dank maara lekin aap apni jagah par sukoon ke saath baithe rahe aur pura dhiyan hadis sharif ke bayan karne hi ki taraf rakha.Aap ne apni umar mein sirf ek hi haj kiya aur doobarah haj ke liye sirf is liye tashrif nahi le jaate the ki kahin mera inteqal Madina sharif se bahar na ho jaae.Is liye aap puri zindagi Madina sharif hi mein rahe.11 Rabiul auwwal sharif 179 hijri mein aap ka wisaal Madina sharif hi mein hua.Aur Jannatul Baqi mein aap ko dafan kiya gaya.