Hazrat Imam Shafai Radhi allaho anho.

Aap ka naam “Muhammad” aur kunnyat “Abu Abdullah” hai.Walid ka naam “Idrees” hai.Aap ke dada “Al-Abbas” ke dada “Shaafe” the. Unhi ki taraf nisbat kar ke aap ko shafai kaha jaata hai.Shaafe aur un ke walid Saa’ib sahaba mein se the.Aur Saa’ib Huzur ﷺ ke chacha zaad bhai bhi hain.Isi etebaar se imam shafai Qarshi haashemi hain.
Gaza Palestine mein aap ki paidaaish 150 hijri mein thik usi din hui jis din Hazrat-e-Imam Azam Abu Hanifa radhi allaho anho ka inteqaal hua.Aap do saal hi ke the ki aap ke walid ka inteqaal ho gaya.Is liye aap ki walida aap ko le kar Makka sharif chali aaien.Aur aap ne Makka sharif hi mein parwarish paaya.
Jab Aap sujh bujh ki umar ko pahuche to ilm haasil karne ki taraf dhiyan lagaya.Pehle Ash’aar,Lugat aur taarikh ka ilm haasil kiya.Us ke baad hadis aur fiqah ko haasil kiya.12 saal ki umar tak pahuchne se pehle aap ne imam Malik ki hadis sharif ki mash’hoor kitaab “Moatta” ko zubani yaad kar liya tha.Us ke baad jab aap imam malik ke paas pahunche to aap ne puri kitaab zubani suna diya.
Ek din aap bade shauq se Arab ke bahut bade shaaer Labid ke kuchh ash’aar padh rahe the ki un ki kaan mein ek gaibi awaaz aai ki in ash’aar ko padh kar kyun apna waqt barbaad kar rahe ho.Jaao fiqah “Yani deeni Masa’il” ka ilm haasil karo.Imam Shafai farmate hain ki mere dil par is baat ka bada asar hua aur main Fiqah ka ilm haasil karne mein masruf ho gaya.
Aap ne bahut saare muhaddesin aur fuqha se ilm haasil kiya lekin aap par jin ka rang sab se zyada nazar aata hai woh imam Azam Abu Hanifa ke shagird Imam Muhammad hain.Us ki ek khaas wajah ye hai ki:Aap ki walida se imam Muhammad ne nikah farmaa liya tha.Aur apna tamam maal aur kitaabein imam Shafai ke supurd kar diya tha jin se Imam Shafai ne khoob khoob faaida haasil kiya.Imam Shafai khud farmate hain ki:Khuda ki Qasam!Mujhe fiqah mein mahaarat hargiz haasil nahi hoti agar main Imam Muhammad ki kitaaben nahi padhta.Jis shakhs ka fiqah mein mujh par sab se zyada ehsaan hai woh imam Muhammad hain.
Aap ke shagirdo ki list badi lambi hai.Un mein se kuchh ke naam ye hain.(1)Hazrat Imam Ahmad bin Hambal.(2)Hazrat Imam Humaidi.Jo imam Bukhari ke ustaad hain.(3)Hazrat Sulaiman bin Dawood hashemi.(4) Hazrat Ibrahim bin Munzir.wagairah.
Ek Hadis sharif mein hai ki: Huzur ﷺ ne irshad farmaya ki:Aye Allah Quraish ko sidhe raaste par chala,un mein ek aisa Alim paida hoga jo zameen ke kone kone ko ilm se bhar dega.
Ulma bayan karte hain ki ye hadis aap ki zaat ke baare mein thi.Aap dusri sadi hijri ke mujaddid hue.
Imam Ahmad bin Hambal farmate hain ki:30 saal se meri koi aisi raat nahi guzri jis mein main ne Imam shafai ke liye dua nahi kiya ho.
Aap bade hi sakhi the apni zarurat ke muqable mein dusro ka zyada khayal farmaya karte the.Maaldaaro se kabhi koi laalach nahi rakhte the.Agar koi shakhs muhabbat mein nazraana wagairah deta tha to aap us se inkaar nahi farmate the lekin usko apne paas bhi nahi rakhte the kisi zarurat mand ko bula kar de dete the.
Aap ilm aur fazl ke saath saath ibaadat aur riyazat mein bhi bade martabe par the.Balki aap ki ibaadat bhi aap ki ek karaamat thi kyunki karaamat ke begair itni zyada ibaadat mumkin nahi lagti jaise aap Ramazan sharif ke nafil namaazo mein 60 martaba Quran sharif khatam kiya karte the.Aur aam dino mein aap raat ko 3 hisse mein baant te the.Pehle hisse mein kitaaben likhte the.dusre hisse mein ibaadat karte the aur aakhir mein aaraam farmate the.
Aap ka wisaal 30 Rajab,204 hijri jumeraat ke din magrib ki namaaz ke baad hua.Aap ka mazaar-e-mubarak Misr ke shahar Qaraafa mein hai.