Blood donate karna jaa’iz hai ya naja’iz?

Sawal:Agar kisi bimar ko khoon ki sakht zarurat ho.Jaise kisi accident mein us ke jism se bahut zyada khoon nikal gaya aur Doctor ka kehna hai ki agar is ko khoon nahi diya gaya to ye mar sakta hai.Ya isi tarah kisi dusri wajah ki bunyad par use khoon ki zarurat hai.To kya aise shakhs ko apna khoon diya jaa sakta hai ya nahi?Meharbani kar ke jawab inayat farmaae.

Jawab:Insaan apne jism ka malik nahi hai.Balki haqiqat mein ye us ke paas Allah Ta’ala ki di hui amanat hai.Isi liye ye jaa’iz nahi ki koi insaan apne jism ke kisi hisse ko kaat daale.Ya us ko kisi ke haath se bech de.Kyunki aisa karne mein amanat mein khayanat ke saath saath insaniyat ko zalil karna bhi hai.Jis ki shari’at mein koi ijaazat nahi. Khoon bhi insaan ke jism ka ek hissa hai.Magar ye dusre hisso se is taur par alag hai ki ye jism ke andar paida hota rehta hai.Aur us mein se kuchh miqdaar nikaal dene se bilkul khatam nahi ho jaata.Is liye zarurat ki bunyad par aise bimaar ko khoon dena durust hai.Jab ki khud uski wajah se us ko koi khatra na ho.aur us bimaar ke elaaj ka koi aur tariqa na ho.Jaise ki aurat ka dudh us ke jism ka ek hissa hai.Magar bachche ka pet dudh ke elawah kisi dusri chiz ke hazam karne ki salahiyat nahi rakhta. is zarurat ki bunyad par us ke dudh ko istemal kar ne ko shari’at ne jaa’iz rakha hai.Kyunki zarurat ki bunyad par haraam chiz bhi halaal ho jaati hai.Jaisa ki Allah ta’ala ne irshad farmaya ki:

وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمۡ مَّا حَرَّمَ عَلَیۡکُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ  اِلَیۡہِ

Jo chizein tum par haraam ki gayi hai Allah Ta’ala ne un ko tafseel se tumhare liye bayan kar diya hai.Elawah is ke ki tum zarurat ki bunyad par tum un ka istemal karo.(Surah An’aam,Aayat No.119)