Maa baap ki azmat
  • Maa baap ke saath achhchhe akhlaaque se pesh aana aur unki izzat-o-ehteraam karne ke saath un ki khidmat karna hamare liye jannat mein jaane ka zariya hai is ke bar-khilaaf unse bura sulook karna aur unki naafarmabardari karna hamare liye jahannam mein jaane ka zariya hai jaisa ke Hazrat-e-Abu Umama radhi allaho anho se riwayat hai ke: Ek shakhs ne Rasool e Akram sallallaho alaihe wasallam se puchha ki :Ya Rasoolallah sallallaho alaihe wasallam! Aulaad par maa baap ke kiya haq hain? To Aap sallallaho alaihe wasallam ne farmaya: woh dono tere liye jannat bhi hain aur dozakh bhi hain.Yani unki izzat-o-ehteram aur khidmat karna tumhare jannat mein jaane ka sabab hai aur unki beizzati aur naafarmabardari karna tumhare dozakh mein jaane ka sabab hai.(Ibn-e-Maja,hadiss No.3662)
    Isi liye khud Allah ta’ala ne quran shareef mein bahut saari jaghon par apne bando ko apni ibadat ke saath waledain ki khidmat aur un ke saath achhchhe sulook karne ka hukm farmaya.Allah ta’ala ne irshad farmaya ki: Aur tumhare rab ne hukm farmaya ki uske siwa kisi ko na pujo aur maa baap ke sath achhchha sulook karo. Agar tere samne unme se ek ya dono budhape ko pahuch jaaein to unse uff tak na kehna aur na unhein jhirakna aur unse izzat ki baat kehna aur unke liye aajezi ka baazu bichha dena narm dili se.Aur (unke liye apne rab se is tarah dua’a mangna) Aye mere parwardigar! Un par raham farmaa aise hi jaise unhone mujhe bachpan mein pala.(Surah bani-israil, Aayat No.23)
    Aur ham ne insaan ko uske maa baap ke bare me takeed farmaee, uski maa ne use pet me rakha kamzori par kamzori jhelte hue aur uska doodh chhodna do saal mein hai. Ye ke shukr kar mera aur apne maa baap ka . Meri hi taraf tumhe aana hai aur agar woh dono tujhse koshish kare ki mera shareek tehra aise ko jiska tujhe ilm nahi to unka kehna na maan, aur duniya mein bhalaaee ke sath unka sath de.(Surah Luqmaan,Aayat No.15)
    Iske ilawah aur bhi bahut si aayatein hain jin mein Allah ta’ala ne apni farmabardari aur shukr guzari ke sath apne walidain ki bhi farmabardari aur shukr guzari ka hukm irshad farmaya hai . isse walidain ki azmato ko khub achhchhi tarah samjha jaa sakta hai.
    Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne bhi maa baap ke bare mein bahut kuchh irshad farmaya hai.Un mein se kuchh ye hain.

Hadis No:1.Hazrat-e- Mu’aawiya bin jaahimah apne walid se riwayat karte hain: woh bayan karte hain ki:Mai Huzur nabi kareem sallallaho alai he wasallam ki bargah mein aaya aur jihad mein jaane ki ijazat mangi to huzur sallallaho alaihe wasallm ne irshad farmaya: iya tumhari maa hai? Mai ne kaha: haan!To Aap sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: jaao. Unki izzat aur khidmat karo aur un se chimte raho kyu ki jannat uske kadmo ke paas hai.(Shu’abul imaan, hadis No.7448 )

Hadis No:2.Hazrat-e-Abdullah bin Abbas radhi allaho ta’ala anhuma se riwayat hai ki: Rasoolallah sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya: jab aulaad apne maa baap ki taraf muhabbat se dekhti hai to Allah ta’ala uske har nazar ke badle use ek maqbool haj ka sawab ataa farmata hai. Sahaba ne arz kiya: Ya Rasoolallah sallallaho alaihe wasallam! Agarche din mein sau (100) martaba dekhe? (Yani to kya use sau (100) maqbool haj ka sawab milega?) Aap sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: haan! Allah bahut bada hai aur bada dene wala hai.(Shu’abul imaan hadis No. 7472)

Hadis No:3.Hazrat-e- Abdurrahman bin abu bakar apne walid se riwayat karte hain ki: Rasoolallah sallallaho alaihe wasllam ne farmaya: Kya main tumhe sab se bade gunah ke baare mein nahi batadon? Sahaba ne arz kiya?Haan! zarur Ya Rasoolallah sallallaho alaihe wasallam! To Aap sallallaho alaihe wasallam ne farmaya:(Sab se bade gunaah ye hain) 1.Allah ke sath shirk tharana 2.Maa baap ki na-farmabardari karna 3. jhooti gawahi dena aur jhoot bolna.(Tirmizi,hadis No.1901)

Hadis No:4.Rasool e Akram sallallaho alaihe wasallam ne farmaya: sab gunah ki saza allah ta’ala chahe to qayamat tak taal deta hai magar maa baap ki na-famabardari ki saza marne se pehle duniya hi mein pahuchata hai(Al Mustadrak, hadis No.7623)

Hadis No:5.Hazrat-e-Abu Usaid Saaedi radhi allaho ta’ala anho se riwayat hain ki: Hum log Rasoolallah sallallaho alaihe wasallam ki khidmat mein haazir the ki Qabila bani salma ka ek shaks haazir hua aur arz kiya ki: Ya Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam!Mere maa baap inteqaal kar chuke hain to kya ab bhi unke sath ehsan karne ka koi tariqa hai? Aap sallallaho alaihe wasallam ne farmaya: Haan! Unke liye dua’a aur istigfaar karna ,aur jis rishta wale ke sath unhi ki wajah se sulook kiya jaa sakta ho uske sath nek sulook karna aur unke dosto ki izzat karna.(Abu- dawood,hadiss No.5142)

Allah aur uske Rasool ne maa baap ke saath achhchha sulook karne ka jo hukm diya hai uspe amal kiye begair koi aulaad khushaal nahi reh sakti hai kyunki maa baap ki khushi mein Allah ki khushi hai. Aur uski na-raazgi mein Allah ki na-raazgi hai.(Sh’abul imaan hadis No.7446)Is liye ham sab ko chahiye ki apne maa baap ke saath achhchha sulook kare aur un ki khidmat kare.Taaki ham se hamaara rab khush ho jaae.