Mard aur aurat ke ehraam me Farq.

Ehraam ke tamaam masa’il me mard aur aurat  dono ka ek hi hukm hai jaise jis tarah mard ke liye naakhun kaatna haraam hai usi tarah aurat ke liye bhi haraam hai.Lekin kuchh baaton me mard aur aurat ke darmiyan farq hai.Woh baatein ye hain.

(1)Mard ke liye sila hua kapda pehan na haraam hai.Jab ki aurat ke liye jaaiz hai.Aaj kal auraton ke ehraam ke naam par sila silaaya hua scarf milta hai.Maloomat nahi hone ki wajah se bahut saari auratein usi ko apna ehraam samajhti hai.Jab ki aisa kuchh bhi nahi hai.Un ke liye ye hukm hai ki jis tarah hamesha sila hua kapda pehanti hai usi tarah ehraam ki haalat me bhi pehne.Haan agar koi aurat us scarf ko jo ehraam ke naam par milta hai.Begair zaruri samjhe hue pehne to pehan sakti hai us me koi harj nahi hai kyunki auraton ke liye har tarah ke sile hue kapde pehan na jaaiz hai.(2) Sar chhupaana.Ehraam ki haalat me bhi auraton ke liye zaruri hai.jab ki mard ke liye haraam hai. (3) Auraton ke liye sila hua taawiz gale ya baazu me baandhna auraton ke liye jaaiz hai.(4)Kaaba sharif ke gilaaf me is tarah daakhil hona ki gilaaf sar par rahe muh par nahi aae.Kyunki ehraam me muh par kapda daalna auraton ke liye bhi haraam hai.(5)Auratein P CAP wala naqaab bhi pahan sakti hai.Magar ye ehtiyaat karna zaruri hai ki chehre se touch nahi ho.