Paani,Doodh Aur Sharbat Wagairah Pine Ki Sunnatein
(1)Beth kar pina.  Hazrat-e-Abu Sa’eed khudri radhi allaho anho bayan karte hain ki:Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne khade ho kar paani pine se mana farmaya.(Sahi Muslim,hadis No.2025)
Haan! Zam Zam sharif aur wazu ka paani khade ho kar pina chaahiye.Is ke elawah aur kisi bhi paani ko khade ho kar pine ki ijaazat nahi.(Sahi Muslim,hadis No.2027)
(2)Bartan mein saans nahi lena aur bartan ke baahar 3 martaba saans lena.  Hazrat-e-Abu Qataada radhi allaho anho bayan karte hain ki:Huzur Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne bartan mein saans lene se mana farmaya.(Sahi Muslim,Hadis No.2028)
Hazrat-e-Anas radhi allaho anho bayan karte hain ki: Huzur Sallallaho alaihe wasallam paani teen saanso mein pite the.Aur farmate the ki is tarah pine se khoob sairaabi hoti hai,Piyaas bujhti hai aur khaana hazam hota hai.(Sahi Bukhari,Hadis No.5631.Sahi Muslim,Hadis No.2028)
(3)Pine ki chiz mein phonk nahi maarna.  Hazrat-e-Abu Sa’eed khudri radhi allaho anho bayan karte hain ki:Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne pine ki chizo mein phonk maarne se mana farmaya.(Sahi Bukhari,Hadis No.5628.Tirmizi,hadis No.1887/1888)
(4) Lota wagairah mein munh laga kar nahi pina. Hazrat-e-Abdullah bin Abbas radhi allaho anhuma bayan karte hain ki:Rasoolallah Sallallaho alaihe wasallam ne “Mashak” mein muh laga kar pine se mana farmaya.(Sahi Bukhari,Hadis No.5629)
(5)Sone aur chaandi ke bartan mein nahi pina.  Hazrat-e-Huzaifa radhi allaho anho bayan karte hain ki: Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Sone aur chaandi ke bartano mein nahi piyo aur resham ke kapde nahi pehno.Kyunki ye dunya mein kaafiro ke liye hai aur aakhirat mein musalmano ke liye hai.(Sahi Bukhari,Hadis No.5633)
Hazrat-e-Umme Salma radhi allaho anha bayan karti hain ki: Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Jo shakhs chaandi (Ya sone) ke bartan mein pita hai woh apne pet mein gataa-gat jahannam ki aag bharta hai.(Sahi Muslim,hadis No.2065)
(6) Pine se pahle Bismillah padhna aur pine ke baad Al-hamdulillah kahna.  Hazrat-e-Abdullah bin Abbas radhi allaho anhuma bayan karte hain ki:Rasoolallah Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Ek saans mein paani nahi piyo jaise oont pita hai.Balki do aur teen martaba mein piyo.Aur jab piyo to Bismillah keh lo aur jab bartan se muh hatao to Allah ki hamd karo.(Yani Al-hamdulillah kaho.).
(Tirmizi,Hadis No.1885)