Jab tak tum do chizon ko mazbuti se pakde rahoge kabhi gumrah nahi hoge 1:Quran 2:Apne nabi ki sunnat.(Hadith)

Allah us shakhs ko khush rakhe jis ne meri hadees sun kar use yaad rakha aur phir use aage pahuncha diya(Hadith)

Beshak tumhare liye Rasool ki zindagi me behtareen namuna hai.(Quran)

Allah jis ke saath bhalaai ka iraada farmata hai use deen ki samajh nasib farma deta hai.(Hadith)

Deen ka ek mas'ala sikhna 100 rik'at nafil padhne se behtar hai.(Hadith)

Nek aurat dunya ki sab se behtareen chiz hai.(Hadith)

Qasam hai Qalam ki! Aur uski jo woh likhta hai.(Quran)

Haj aur umrah ko pura karo sirf Allah ke liye.Kyunki Allah Ta'ala Dekhawe ki ibaadat ko qabool nahi farmata hai

Short Hadith

Hadis:   Huzur Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Musalman woh hai jis ki zubaan aur haath se dusra musalman mahfuz rahe.(Sahi Bukhari,Hadis No.10)

 

Huzur-e-Akram Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Sab se badi zyadati kisi musalman ko be-izzati karna hai.(Abu Dawood,Hadis No.4876)

 

Huzur Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Waqt par ada ki hui namaaz Allah Ta’ala ko sab kaamo se zyada pasand hai.(Sahi Bukhari,Hadis No.527)

 

Huzur Rahmat-e-Alam Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Allah Ta’ala us shakhs par raham nahi farmata hai jo logo par raham nahi karta hai.(Tirmizi,Hadis No.1922)

 

Huzur Rahmat-e-Alam Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Musalman woh nahi jo khud pet bhar ke khaae aur us ka padosi us ke bagal mein bhuka rahe.(Al-Mustadrak,Hadis No.7307)

 

Huzur-e-Akram Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Jo aurat is haalat mein inteqaal ki ke us se us ka shauhar raazi tha.To woh jannati hai.(Tirmizi,Hadis No.1161)

 

Huzur  Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Tumhare liye tumhaare maa baap jannat bhi hai aur dozakh bhi hain.(Ibn-e-Majah,Hadis No.3662)

 

Huzur  Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Aurat parde mein rehne ki chiz hai.To jab woh ghar se be-parda nikalti hai to shaitaan use ghur kar dekhta hai.(Tirmizi,Hadis No.1173)

 

Huzur  Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki:Mazloom ki bad-dua se bacho kyunki us ke aur Allah ke darmiyan koi parda nahi hota.(Sahi Bukhari,Hadis No.1496)

 

Huzur Rahmat-e-Alam Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki: Apne bhai ko dekh kar muskurana bhi sadqa hai.(Tirmizi,Hadis No.1956)

 

Huzur  Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki:Jis ne haq par rehte hue bhi jhagda nahi kiya to us ke liye jannat ke bich mein ghar banaya jaaega.(Tirmizi,Hadis No.1993)

 

Huzur  Nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne irshad farmaya ki:Jis ke dil mein zarra barabar bhi ghamand hoga woh jannat mein nahi jaaega.(Tirmizi,Hadis No.1998)