Umrah karne ka tariqa.

Umrah me jo jo kaam karna padhta hai.Woh yahan par number wise likh diya gaya hai.Jise padh kar aap aasaani ke saath umrah kar sakte hai.

1:Miqaat se ehraam baandhna.

2:Us ke baad do rik’at nafil namaaz padhna.

3:Umrah ki niyat karna.

4:Talbiyah padhna.

5:Tawaf ke liye niyat karna.

6:Hajr-e-Aswad ki taraf chehra kar ke takbir aur istelaam karna.

7:Hajre Aswad se tawaf shuru karna.(Pehle ke 3 chakkar me Ramal kare aur baaqi 4 me normal chaal chale.)

8:Maqaam e Ibrahim ke pichhe 2 rik’at wajib ut tawaf namaaz padhna.

9:Multazam ke saamne dua karna.

10:Zam Zam pina aur us ke baad dua karna.

11:Hajr-e-Aswad ke saamne takbir aur istelaam karna.

12:Safa pahaad par jaa kar Saee ki niyat karna,Aur Kaaba sharif ki taraf chehra kar ke dua karna.

13:Safa aur Marwa ki Saee karna.(Saee Safa se shuru kare aur Marwah par khatam kare.)

14: Sar mundwaae ya baal katarwa le.

Umrah Mukammal ho gaya.